@thinhseu

@thinhseu

Thịnh Sếu

For work: 📩 thinhseu777@gmail.com 📩


Likes: 128M
Followers: 5.5M
Following: 383
Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời! #thinhseu #mcv
2 days ago
6.5K
319
14
Làm ăn phải đặt chữ "tâm" lên đầu, định luộc con xe tôi mà dễ à... :)) #thinhseu #mcv
14 days ago
1.1M
14.3K
51
Chiếc view 20 triệu $ "Đỉnh núi Sa Mu U Bò"! #thinhseu #mcv
17 days ago
198.8K
6.5K
128
Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu! :)) #thinhseu #mcv
20 days ago
286.3K
4.1K
111
Đừng có mà tưởng bở! :)) #thinhseu #mcv
25 days ago
183.2K
3.5K
27
Bạn hãy cứ tốt với người khác rồi ai đó sẽ tốt lại với bạn! #thinhseu #mcv
27 days ago
275.7K
4.6K
92
Làm ăn xanh chín có tâm thì mới có lộc nha!
1 month ago
504.5K
4.8K
45
Rồi ai khôn hơn ai... #thinhseu
1 month ago
148.9K
2.4K
17
Kế hoạch tỏ tình và cái kết bất ngờ #thaynhotcastrol #sanngayxexin
1 month ago
297.2K
6.7K
57
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi!
1 month ago
333K
4.5K
27
Câu được con cá to quá! #thinhseu
2 months ago
175.5K
1.7K
25
Đừng bao giờ nghĩ tới việc cắm sừng người khác! #thinhseu #fyp #xuhuong #funny #TikTokGiaiTri #VietComedy #VietDrama
3 months ago
778.5K
7.7K
71
Đi vệ sinh phải có ý thức! #thinhseu #fyp #xuhuong #funny #TikTokGiaiTri
3 months ago
155.7K
3.2K
29
Anh H'Mông: Tập 36 - Đừng có mà lươn lẹo! Haha... #thinhseu #TikTokGiaiTri
4 months ago
422.1K
11K
76
Cây nhãn nó sà ra đường mà bạn! Haha... #thinhseu #TikTokGiaiTri #LearnOnTikTok
4 months ago
220.2K
3.9K
24
Ở đâu cũng không thấy...
4 years ago
21.8M
1.1M
2.1K
Run now!😁😁Chạy ngay đi!😎😎
4 years ago
41.5M
3.3M
8.8K
Never underestimate others.- Đừng bao giờ coi thường người khác...
4 years ago
92.8M
7.6M
17.7K